České centrum fundraisingu

nezisková organizace 

České centrum fundraisingu podporuje svobodu a institucionální kapacitu nevládních organizací tím, že jim pomáhá rozvíjet finanční nezávislost. Nabízí aktuální informace o dění v oboru, kultivuje etiku fundraisingu jako profese, vzdělává fundraisery a poskytuje jim prostor pro výměnu zkušeností a setkávání.

URL: http://www.fundraising.cz/
Realizace: 2009
Status: online
Technologie: redakční systém, (X)HTML, PHP, MySQL, jQuery
Design: PROTEBElive, o.s.
Zadavatel: České centrum fundraisingu, o.p.s.
Správa obsahu: provozovatel stránek