Interkulturní mediace

Projekt na podporu nově vznikající profese sociokulturní mediátor 

URL: www.interkulturnimediace.cz
Realizace: 2013/2014
Status: online
Technologie: WordPress, , PHP, MySQL, jQuery
Design: Aleš Loziak
Zadavatel: InBáze, o. s.
Správa obsahu: provozovatel stránek