MISSE

charitativní akce 

Zakladatelem Misse a otcem myšlenky je Petr Forman, český herec, divadelník a loutkař, společně se svým kamarádem, spoluzakladatelem kurýrní služby Messenger Davidem Voverkou.

Projekt Misse je stejně jako jiné charitativní akce, motivován touhou pomoci osobám, které jsou odkázány na sounáležitost druhých. Vydává se ale trochu jinou cestou.

Inspirací projektu je “poslání rychlého kurýra”. Tedy akčnost skupiny osob, které mají jasně daný úkol i čas, za který ho musí splnit. Takovou podobu i dynamiku by měly mít tyto akce nebo řekněme vzhledem k zaměřeni projektu s nadsázkou “Misse”.

Více informací o projektu MISSE naleznete na webových stránkách http://www.misse.cz.

URL: http://www.misse.cz
Realizace: 2010
Status: online
Technologie: redakční systém, (X)HTML, PHP, MySQL, jQuery
Design: Apollo1
Zadavatel: Organizátoři MISSE – Petr Forman, David Voverka
Správa obsahu: provozovatel stránek