Součástí zakázky bylo vytvoření Interaktivního konfigurátoru studijních programů.

URL: https://myjsmeujep.cz
Realizace: 2021
Status: online
Technologie: redakční systém, WordPress, (X)HTML, , , PHP, MySQL, jQuery
Design: -
Zadavatel: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Správa obsahu: provozovatel stránek